اطمینان شاپ اطمینان شاپ
|

4,800 تومان

375,000 تومان

تخفیف غدیروارد شوید

350,000 تومان

250,000 تومان

تخفیف غدیروارد شوید

350,000 تومان

59,000 تومان

110,000 تومان

42,000 تومان

320,000 تومان

1,500,000 تومان

195,000 تومان

329,000 تومان

برند

ولتاژ ورودی

cpu یا پردازنده

نوع اتصال

نوع سنسور

بازه قیمت

تا

تومان

از

تومان

چشمی و رادار و سنسور

چشمی و رادار و سنسور (دزدگیر)

Alternate Text