اطمینان شاپ اطمینان شاپ
|

تماس بگیرید

تماس بگیرید

برند

ولتاژ ورودی

نوع جک

قدرت هر لنگه

عرض هر لنگه

ولتاژ جک

بازه قیمت

تا

تومان

از

تومان

بازویی

بازویی (جک پارکینگی)

Alternate Text