اطمینان شاپ اطمینان شاپ
|

2,357,300 تومان

تخفیف غدیروارد شوید

2,255,000 تومان

تخفیف غدیروارد شوید

1,919,500 تومان

تخفیف غدیروارد شوید

2,279,200 تومان

تخفیف غدیروارد شوید

برند

ولتاژ ورودی

نوع جک

قدرت هر لنگه

عرض هر لنگه

ولتاژ جک

بازه قیمت

تا

تومان

از

تومان

بازویی

بازویی (جک پارکینگی)

Alternate Text