اطمینان شاپ اطمینان شاپ
|

2,530,000 تومان

فوق العادهوارد شوید

2,350,000 تومان

فوق العادهوارد شوید

اتمام موجودی

اتمام موجودی

برند

ولتاژ ورودی

نوع جک

قدرت هر لنگه

عرض هر لنگه

ولتاژ جک

بازه قیمت

تا

تومان

از

تومان

بازویی

بازویی (جک پارکینگی)

Alternate Text