اطمینان شاپ اطمینان شاپ

دوربین اکستون - AXTON AX-S29W-FD

1,057,000 تومان

پیشنهاد ویژهوارد شوید

دوربین اسپید دام اکستون -AXTON PTZ AXX-230

7,240,000 تومان

پیشنهاد ویژهوارد شوید

دی وی آر 16 کانال آر دی اس - XVR RDS 1216

2,900,000 تومان

پیشنهاد ویژهوارد شوید

دی وی آر 16 کانال آر دی اس - RDS XVR 5116

3,590,000 تومان

پیشنهاد ویژهوارد شوید

دی وی آر 8 کانال آر دی اس-RDS XVR 1108

1,720,000 تومان

پیشنهاد ویژهوارد شوید

دی وی آر 4 کانال آر دی اس-RDS XVR 5104

1,530,000 تومان

پیشنهاد ویژهوارد شوید

تکنولوژی

نوع اتصال

رزولوشن

بازه قیمت

تا

تومان

از

تومان

Alternate Text