اطمینان شاپ اطمینان شاپ
|

2,357,300 تومان

تخفیف غدیروارد شوید

2,255,000 تومان

تخفیف غدیروارد شوید

1,919,500 تومان

تخفیف غدیروارد شوید

2,279,200 تومان

تخفیف غدیروارد شوید

85,000 تومان

برند

cpu یا پردازنده

نوع جک

قدرت هر لنگه

عرض هر لنگه

ولتاژ جک

بازه قیمت

تا

تومان

از

تومان

جک پارکینگی

جک پارکینگی (جک پارکینگی)

Alternate Text