اطمینان شاپ اطمینان شاپ

تکنولوژی

نوع اتصال

رزولوشن

بازه قیمت

تا

تومان

از

تومان

CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2563G0-IS

اتمام موجودی

CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2763G0-IZS

اتمام موجودی

(CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2163G0-I(S

اتمام موجودی

CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2063G0-I

اتمام موجودی

CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2663G0-IZS

اتمام موجودی

CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T63G0-I8

6,954,000 تومان

CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T63G0-I5

5,512,000 تومان

Alternate Text